รถไฟฟ้า EV

  22 กุมภาพันธ์ 2567     128

‘รัฐ’ อุดหนุน 50% ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ ดึงเทคโนโลยีบริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนไทย

ตลาดรถEV ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมายอดขายเติบโตขึ้น 6.5 เท่า บอร์ดEV เคาะมาตรการใหม่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยีระดับเซลล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ การสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานแบตเตอรี่จะใช้การเจรจาในช่องทางบอร์ดขีดความสามารถแข่งขันในการอุดหนุนการลงทุน การอุดหนุนแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นกับเทคโนโลยี ขนาดกำลังการผลิต และลูกค้าของบริษัทนั้นๆ บอร์ดEV ยังเห็นชอบมาตรการสนับสนุนรถใหญ่ ได้แก่บัส - และรถบรรทุก นิติบุคคลที่ซื้อสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 2 เท่า

รถไฟฟ้า EV

  22 กุมภาพันธ์ 2567     109

เคาะมาตรการหนุนรถ EV รถบรรทุกไฟฟ้าหักภาษีได้ 2 เท่า

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดอีวี ซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

รถไฟฟ้า EV

  22 กุมภาพันธ์ 2567     560

เปิดทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายส่งตรวจตปท.

“สถาบันไฟฟ้าฯ” ยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รองรับข้อกำหนดใหม่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)