ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์รวมข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ โครงการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

จำนวนองค์ความรู้แยกตามหมวด

(30 วันล่าสุด)

องค์ความรู้น่าสนใจ

ข่าวสารพลังงานล่าสุด

ไฟฟ้า

 27 มีนาคม 2566   4

ค่าไฟฟ้ากับนโยบายหาเสียง

ไฟฟ้า

 26 มีนาคม 2566   0

กนอ.คว้ารัฐวิสาหกิจดีเด่น จากการพัฒนาระบบ “Smart Energy Digital Platform”

รถไฟฟ้า EV

 26 มีนาคม 2566   1

คนไทยพร้อมซื้ออีวี ยอด 2 เดือนจดทะเบียนป้ายแดง 5.4 พันคัน โต 1,484%

ไฟฟ้า

 26 มีนาคม 2566   0

เล็งฟื้น เพิ่มทางเลือกผลิตไฟฟ้า-รอรัฐบาลหน้าไฟเขียว

ไฟฟ้า

 26 มีนาคม 2566   2

เปิดข้อมูลค่าพีคไฟฟ้า ย้อนหลัง 5 ปี ใช้ไฟหนักสุดเท่าไร?

พลังงาน

 26 มีนาคม 2566   0

พลังงานลุ้นรัฐบาลใหม่ดันพีดีพี2023ใช้ทันปีนี้ เป้าผลิตทะลุ 7.7 หมื่นเมก – ค่าไฟ 3.60 บ.

บทความ

พลังงานทดแทน

 27 มีนาคม 2566   25

Laboratory Testing and Investigation of TEG Cookstoves and Study of its Performance

พลังงานทดแทน

 15 มีนาคม 2566   77

Environmental flow as a criterion for evaluating the potential of small hydro schemes

พลังงานทดแทน

 23 กุมภาพันธ์ 2566   320

Global and Diffuse Solar Radiation Characteristics of Bangkok and its Forecast Using Artificial Neural Network

อินโฟกราฟิก


Weekly Energy News (20-24 March 2023)

 27 มีนาคม 2566   2

สรุปข่าวด้านพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (20-24 มี.ค. 2566)

 27 มีนาคม 2566   2

มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ รถและน้ำมัน

 23 มีนาคม 2566   5

มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 23 มีนาคม 2566   15

  พลังงานทดแทน
  อนุรักษ์พลังงาน

โครงการด้านพลังงานทดแทน

 องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทำไมต้องเลือกสืบค้นผ่านศูนย์องค์ความรู้ KC DEDE

ด้วยเราเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลด้านองค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561 - 2580 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561 - 2580 เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแพลตฟอร์ม

  รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เป็นระบบ

เราได้จัดเตรียมฐานข้อมูลองค์ความรู้ และโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดหมวดหมู่ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมระบบสืบค้นที่ใช้งานได้ง่าย

  ครบจบในที่เดียว

เราดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ ผลงานการศึกษา วิจัย รวมไว้ให้ในที่เดียว

  พูดคุยกับทีมงานได้อย่างสะดวก

เราพร้อมให้บริการตอบคำถามการใช้งานให้กับคุณแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2222-4102 ถึง 9 0-2223-0021 ถึง 9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)