จับตา กฟภ. ชง บอร์ดกกพ. ให้ซื้อไฟแพงลิ่ว หน่วยละ 11.80 บาท ปชช.รับภาระ ไฟฟ้า 03 พฤษภาคม 2566   189 แท็ก : การรับซื้อไฟฟ้า

วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (บอร์ดกกพ.) วาระสำคัญที่ต้องจับตา คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เสนอบอร์ดกกพ.ให้ใบอนุญาตบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์ฟาร์ม) ตั้งแต่ปี 2552 เกือบ 1 เมกกะวัตต์ ราคารับซื้อสูงถึงหน่วยละ 11.80 บาท แบ่งเป็น ราคารับซื้อไฟฟ้าเป็นอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(แอดเดอร์) หน่วยละ 8 บาท และค่าไฟฟ้าขายส่งอีกหน่วยละ 3.80 บาท ระยะเวลา 10 ปี ถือเป็นราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กฟภ. รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรืออาร์อีหน่วยละ 2.16 บาท บวกขายส่งหน่วยละ 3.80 บาท ดังนั้นหากอนุมัติจะทำให้ต้นทุนค่าไฟสูงมากในช่วงที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องค่าไฟฟ้าแพงอย่างหนัก

รายงานข่าวระบุว่า สาเหตุที่มีการพิจารณาเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาเกิดจากข้อพิพาท หลังจากกฟภ.ลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้า เอกชนรายนี้ต้องขายไฟให้กฟภ.ในปี 2553 แต่เมื่อใกล้ครบกำหนดยังไม่ได้ก่อสร้าง กฟภ.จึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้เร่งสร้าง เมื่อครบกำหนดไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ปี 2555 กฟภ.จึงยกเลิกสัญญา กระทั่งปี 2560 เอกชนรายนี้ได้ยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการว่า กฟภ.แจ้งยกเลิกสัญญามิชอบ เพราะส่งหนังสือแจ้งเลิกสัญญาไปยังบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่ระบุในสัญญา

ต่อมาปี 2562 อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยให้กฟภ.ต้องรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายนี้ เพราะยกเลิกสัญญามิชอบ แต่อนุญาโตฯ ให้กฟภ.รับซื้อไฟฟ้าราคาเดียวกับรายอื่นที่ขายให้ กฟภ.ในปี 2562 คือ ราคาขายส่งหน่วยละ 3.80 บาท ราคาอาร์อี 2.16 บาท ประเด็นนี้บอร์ดกกพ.จึงตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใด กฟภ.ไม่ต่อสู้ ทั้งคดีขาดอายุความ ข้อกฎหมายอื่นๆ อาทิ กำหนดเวลาแก้ไข 15 วัน หรือ 30 วัน แต่กฟภ.กลับยืดให้ถึง 12 เดือน ทำให้เอกชนติดตั้งโซล่าฟาร์มทันเวลา

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3956062

รุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/business/1066168ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน