ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพพุ่ง ‘สนพ.’ย้ำจับตาสถานการณ์ใกล้ชิด พลังงาน 23 พฤษภาคม 2566   52 แท็ก : ไบโอดีเซล

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566อยู่ที่ 35.69 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้น 1.29 บาท/ลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00-5.50 บาท/กิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 32.50-33.50 บาท/กิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ 30.55 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.99 บาท/กิโลกรัม โดยมีปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ประมาณ 284,341 ตันลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 100,903 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 90.57 ล้านลิตร ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 เท่ากับ 6.73 ล้านลิตร

ทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยปี 2566 มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ย 18.56% ในเดือนมีนาคม 2566 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 327,842 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.19 ตัน/ไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 196,541 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 149,024 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 83,180 ตัน โดยจากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซล 68.13 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ประมาณ 0.72 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ในเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 4.59 ล้านลิตร/วัน สูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 0.02 ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้มีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 4.68 ล้านลิตร/วัน ต่ำกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 0.38ล้านลิตร/วัน

สำหรับราคาเอทานอลของไทย อ้างอิงเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 29.01 บาท/ลิตร โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ทั้งนี้ปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพิ่มประมาณการผลิต ส่วนราคากากน้ำตาลยังทรงตัวในระดับสูง โดยปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตร/วัน ผลิตจริงในเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ 3.95 ล้านลิตร/วัน ผลิตลดลงจากเดือนก่อน 0.81 ล้านลิตร/วัน จากปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สนพ.จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

แนวหน้า :

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน