ชวนเที่ยว “เน็ตซีโร่” ททท.ผนึกอบก. กับไทยรัฐทีวี 32 ลงนามเอ็มโอยู รณรงค์ร่วมกัน net zero emission 25 พฤษภาคม 2566   42 แท็ก : net zero tourism

ททท.จับมือ อบก.และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ลงนามเอ็มโอยูจัดแคมเปญ รณรงค์ Net Zero Tourism ให้ภาคประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศให้มีค่าเป็นศูนย์ เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวไทยในระดับสากล รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนมากขึ้น

วันที่ 24 พ.ค. ที่ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Net Zero Tourism หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีค่าเป็นศูนย์ เพื่อให้ประ ชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างมั่นคงและสมดุล โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการ อบก. และ น.ส.จิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เป็นผู้ลงนามความร่วมมือและมีคณะผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน พร้อมด้วยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ มูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีค่าเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการยกระดับห่วงโซ่อุปทานภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย

ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/local/2696663

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน