ดีเซล’ จ่อลิตร 37 บ.โยนกองทุนน้ำมันโปะอุ้ม เหตุพิษคลังเลิกช่วยภาษี ธนารักษ์โละขายคอนโด 2.7 พันห้อง น้ำมัน 29 พฤษภาคม 2566   49 แท็ก : ภาษีน้ำมัน

 นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวว่า มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตรจะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ หากรัฐบาลและกระทรวงพลังงานต้องการขอขยายมาตรการต่อเนื่องให้ก่อนในวันที่ 21 กรกฎาคมจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเสนอความเห็บชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไปการพิจารณาลดภาษีน้ำมันดีเซลนั้น ถ้ารอรัฐบาลชุดใหม่คงไม่ทันที่จะต่อมาตรการให้ต่อเนื่อง ดังนั้น ต้องให้เสนอที่ ครม. และขอจาก กกต.ได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันว่าจะขยายต่อมาตรการหรือไม่ คาดว่าสัปดาห์หน้าคงจะมีการหารือในเรื่องดังกล่าว นายเกรียงไกรกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2566 สาระสำคัญคือ ยกเลิกประกาศการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หมายความว่าจะไม่มีการขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตรที่จะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตาม ครม.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี อนุมัติก่อนยุบสภา ดังนั้น หากไม่มีการขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล จะทำให้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป สรรพสามิตจะจัดเก็บภาษีน้ำมันที่อัตราปกติ


มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_4002031

ประชาชาติธุรกิจ :https://www.prachachat.net/economy/news-1305645


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน