ชูงานวิจัยอัพเกรดธุรกิจท่องเที่ยวสู่เน็ตซีโร ดูดนทท.รายได้สูง พลังงาน 20 กรกฎาคม 2566   2,533 แท็ก : คาร์บอน

ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) เปิดเผยในงาน Triup Fair 2023 งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ว่า ในปัจจุบันปัญหาโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้รัฐบาลของทุกประเทศหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และวางเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน ซึ่งได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งด้านการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว ดังนั้น สกสว. จึงได้ให้การส่งเสริมการวิจัยด้านการลดภาวะโลกร้อนอย่างเต็มที่

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_4088328

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน