จับกระแสพลังงาน : 25 กรกฎาคม 2566 ก๊าซธรรมชาติ 25 กรกฎาคม 2566   2,328 แท็ก : ก๊าซLNG

เมื่อเร็วๆ นี้...คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการกลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการและ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ในงานประชุมวิชาการ LNG 2023 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ การขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG เพื่อมุ่งสู่การเป็น LNG PortfolioPlayer รวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานในระยะยาวควบคู่ไปกับ Future Energy Trend ในอนาคต

แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/745809ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน