ก.พลังงาน ชี้ค่าไฟลงยาก ปัจจัยลบอื้อ ส.อ.ท. หวังรัฐบาลใหม่จริงใจ รื้อโครงสร้าง-อุ้มกฟผ. ไฟฟ้า 16 สิงหาคม 2566   1,568 แท็ก : ค่าไฟฟ้า

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนกำลังติดตามการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คาดหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะต้องมีความกล้าหาญและมีความจริงใจในการแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเป็นหนึ่งในค่าครองชีพที่สำคัญของประชาชน ไม่ควรให้ค่าไฟฟ้าเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ใดๆ โดยเห็นว่าทางออกของค่าไฟฟ้าจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุและปรับโครงสร้างเพื่อประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยต้องแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วน กลางและยาว

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_4130658

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน