ธุรกิจปั๊มแอลพีจีกลับมาคึกคัก! รับความต้องการภาคขนส่ง หนีราคาน้ำมันแพง ก๊าซธรรมชาติ 23 สิงหาคม 2566   955 แท็ก : ปั๊มแอลพีจี

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า ธพ.คาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครึ่งปีหลังปี 2566 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2% ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวโดยกลุ่มเบนซินคาดจะปรับเพิ่มขึ้น 1.2% น้ำมันอากาศยาน(JET A1) เพิ่มขึ้น 30.6% ส่วนดีเซลจะปรับตัวลดลง 1.9% เนื่องจากภาคการส่งออกไทยชะลอตัวทำให้การใช้ภาคขนส่งมีแนวโน้มปรับลด และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) เพิ่มขึ้น 5.7% โดยเฉพาะการปรับขึ้นของภาคขนส่งและปิโตรเคมีทีเริ่มจะฟื้นตัว  

อย่างไรก็ตามทั้งปี 2566 คาดว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเติบโต 2% จากปีก่อนหลังจากที่ครึ่งปีแรก(ม.ค.-มิ.ย.66)การใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 31.96 ล้านลิรต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.9% ด้านจำนวนสถานีบริการ LPG ณ สิ้นมิ.ย.66 อยู่ที่1,628 แห่งโดยปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค.66 จำนวน 4 แห่งและเมื่อเทียบกับมิ.ย.65 อยู่ที่ 1,601 เพิ่มขึ้นประมาณ 27 แห่งโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ปั๊ม LPG เริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยมาจากการใช้ในภาคขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันภาพรวมเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะดีเซล สะท้อนจากการใช้ LPG ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 17.69ล้านกิโลกรัม(กก.)ต่อวันลดลง 1.4% โดยเป็นการปรับลดลงทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ยกเว้นภาคขนส่งที่เพิ่มขึ้น 7.6%


มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_4141747

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน