เอ็กโก กรุ๊ป เร่ง จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 พันเมกฯปีนี้ ไฟฟ้า 29 สิงหาคม 2566   831 แท็ก : โรงไฟฟ้า

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่าเอ็กโก กรุ๊ป ตั้งงบลงทุน 5 ปี(2564-2568) ที่ 1.5 แสนล้านบาท โดยปีนี้เน้นขยายการลงทุนช่วงครึ่งปีหลัง ในโครงการที่มีโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573 จากปัจจุบันอยู่ที่ 22% และตั้งเป้าหมายจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) 1,000 เมกะวัตต์ภายในปีนี้โดยปี 2566 เอเพ็กซ์ ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในสหรัฐ ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นอยู่ 17.46% มีโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 294 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ กำลังผลิตรวม 657 เมกะวัตต์ จะทยอยแล้วเสร็จระหว่างปี 2566-2568 แบ่งเป็น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ในรัฐเท็กซัส โครงการพลังงานลม 1 โครงการ ในรัฐเมน และโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 2 โครงการ ในรัฐเท็กซัส ทั้งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจำนวนมากถึง 242 โครงการ กำลังผลิตรวม 53,767 เมกะวัตต์

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน