กบน.ตรึงLPGต่ออีก1เดือน รอนโยบายรมว.พลังงานคนใหม่ ก๊าซธรรมชาติ 31 สิงหาคม 2566   623 แท็ก : ก๊าซแอลพีจี

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ต่อไปอีก1 เดือน อยู่ที่ 423 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566 จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดย LPG มีราคาสูงกว่า 363 บาท ซึ่งเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กิโลกรัม ตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตามแผนรองรับวิกฤต กบน.จึงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพราคา LPG ให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายราคาขายปลีก LPG ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ติดลบ 55,091 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ 44,716 ล้านบาท บัญชีน้ำมัน ติดลบ 10,375 ล้านบาท


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/753472

ทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/one-newspaper/440118/

่าวสด :https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7842104

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน