เศรษฐา เร่งเครื่องลดค่าครองชีพ เล็งหั่นภาษีดีเซล - อัดเงินดิจิทัล น้ำมัน 07 กันยายน 2566   470 แท็ก : ภาษีน้ำมัน

สำหรับร่างนโยบายรัฐบาลได้พิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่กระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ต้องเตรียมรับมือ เช่น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เอลนีโญ 

รวมทั้งมีประเด็นที่กำลังส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า 90% ของจีดีพี รวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงกว่า 61% ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและจะส่งผลต่อข้อจำกัดด้านการคลังและการบริหารประเทศในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจไทยย้อนหลังอยู่ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้รัฐบาลมีนโยบายระยะสั้น เพื่อจุดเครื่องยนต์เศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยเตรียมทำ Digital Wallet เพื่อจ่ายเงินคนละ 10,000 บาท วงเงินรวม 560,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุน การจ้างงานและรัฐบาลได้ภาษีมากขึ้น


กรุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1087324

ทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/politic/2722998

ทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/politic/2722998

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน