‘ชาร์จ’ จับมือ ‘เชลล์-ปอร์เช่’ ผุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าข้ามพรมแดน ไทย – มาเลเซีย รถไฟฟ้า EV 11 มกราคม 2566   53 แท็ก : สถานีชาร์จรถไฟฟ้า

นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์ Scale Up EV Future บริษัทได้มุ่งขยายระบบนิเวศ EV ร่วมกับเชลล์และปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก ในการยกระดับ EV Infrastructure ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตรองรับเมกะเทรนด์การใช้รถ EV ด้วยการเป็นผู้จำหน่ายและผู้ติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ขนาด 180kW ให้แก่สถานี “Shell Recharge” และสถานีชาร์จยานยนต์พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (HPC) ทั้ง 11 แห่งในไทย ตามโรดแมปการขยายเครือข่าย EV Charger ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามพรมแดน 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

นายพีระภัทร กล่าวว่า นอกจากทำการขยายเครือข่าย EV Charger แล้ว ชาร์จ ยังเป็นผู้ผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันแบบข้ามประเทศ (Cross Border Integration) เชื่อมโยงแอปพลิเคชันของ SHARGE เข้ากับแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการสถานี HPC 6 แห่งในมาเลเซีย เบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งเครื่องชาร์จความเร็วสูงให้แก่สถานี HPC ของ Shell Recharge ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และจะสามารถเปิดให้บริการทุกแห่งได้เร็วๆ นี้ ส่วนการเชื่อมโยงบริการแอปพลิเคชันกับมาเลเซียคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/2566

มติชน :
https://www.matichon.co.th/economy/news_3765310

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน