พณ.คุม5สินค้าต่ออีกปี กกร.หวังตรึงค่าไฟยาว ไฟฟ้า 12 มกราคม 2566   60 แท็ก : ค่าไฟฟ้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ว่า มีวาระสำคัญคือการต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ปัจจุบันสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีสินค้า 51 รายการ และบริการ 5 รายการ สำหรับสินค้าและบริการที่ควบคุม 51 + 5 รายการนี้ มี 5 รายการที่กำลังจะหมดอายุวันที่ 24 ม.ค.2566 จึงมาขอมติให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี โดยที่ประชุม กกร.เห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2566 ถึง 24 ม.ค.2567 ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์ 3.แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล และรายการที่ 5 ไก่และเนื้อไก่ จะต่ออายุเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี ส่วนที่เหลือยังเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิม เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน

ไทยโพสต์ :
https://www.thaipost.net/one-newspaper/300942/

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน