นิสสัน จับมือ กฟผ. ศึกษาโครงการแปลงพลังงานไฟฟ้า จากรถยนต์ไฟฟ้า สู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไฟฟ้า 13 มกราคม 2566   97 แท็ก : โครงข่ายไฟฟ้า

ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว นิสสัน ประเทศไทย จะร่วมมือกับ กฟผ. ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยี Vehicle to Grid (V2G) โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของรถยนต์ นิสสัน ลีฟ (Nissan LEAF) รถยนต์ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า 100% ที่ใช้เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบสองทาง (Bidirectional charge)ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการใช้ระบบชาร์จไฟแบบสองทาง และมีนิสสัน ลีฟ เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ใช้งานระบบดังกล่าว

นายอิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย เปิดเผยว่า “นิสสัน ประเทศไทย ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือ
ในครั้งนี้ จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral) ต่อไปในอนาคต และนิสสันจะยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย และทั่วภูมิภาค เพื่อช่วยกันทำให้สังคม และโลกของเรามีความยั่งยืน และสะอาดมากขึ้น”

นิสสัน ลีฟ เป็นหนึ่งในรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และมีเทคโนโลยีbi-ditrctional charger สามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากขึ้นเทคโนโลยีชาร์จไฟแบบสองทางนี้ ทำให้เจ้าของรถยนต์สามารถชาร์จไฟ จากระบบไฟบ้าน เข้าสู่รถยนต์นิสสัน ลีฟรวมทั้งยังสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ของตนเอง คืนกลับไปยังโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.ได้ ผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบสองทิศทาง สำหรับบ้านเครื่องแรกของโลก รุ่น Quasar จากแบรนด์ Wallbox ด้วยแบตเตอรี่ ขนาดความจุ 40 กิโลวัตต์ ทำให้นิสสัน ลีฟ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่หนึ่งครัวเรือนไทยขนาดทั่วไปได้ประมาณ 2-3 วัน

แนวหน้า :
https://www.naewna.com/business/703790

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน