ตรึงราคาก๊าซหุงต้มได้อีกแค่ 1 เดือน พลังงาน 20 มกราคม 2566   76 แท็ก : ก๊าซหุงต้ม

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ติดตามราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวนอย่างใกล้ชิด โดยสัปดาห์นี้ราคานำเข้าอยู่ที่ 698 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เทียบได้กับราคาที่ต้องขายปลีกจริงในประเทศที่ 450 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) แต่ กบง.ได้กำหนดราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กก. ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีแอลพีจี ติดลบ 813 ล้านบาทต่อเดือน และล่าสุดฐานะกองทุนบัญชีแอลพีจีติดลบ 44,794 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าใกล้กรอบวงเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีแอลพีจีที่ให้ติดลบได้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท

ดังนั้น ที่ประชุม กบง.จึงได้ทบทวนแนวทางการกำหนดราคาแอลพีจีเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน จึงได้มีมติดังนี้ 1.เห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น แอลพีจีที่ 19.9833 บาทต่อ กก. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกแอลพีจีอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง (15 กก.) ต่อไปอีก 1 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ.นี้, 2.ปรับราคาขายปลีกเพิ่มอีก 15 บาทต่อถัง 15 กก.ในเดือน มี.ค. โดยจะปรับเป็นราคาขายปลีก 423 บาทต่อถัง 15 กก. วันที่ 1-31 มี.ค.นี้

ไทยรัฐ :
https://www.thairath.co.th/business/economics/2607558

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน