ขึ้นค่าไฟฟ้ายกแผงซํ้าเติมคนจน ไฟฟ้า 26 มกราคม 2566   80 แท็ก : ค่าไฟ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) และ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าที่แคนดิเดตนายกฯพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธาน ปรับสูตรการช่วยเหลือค่าไฟคนจนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จำนวน 19.66 ล้านครัวเรือน โดยขึ้นค่าไฟกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟเดือนละ 151-300 หน่วย อีกหน่วยละ 25 สตางค์ ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละเกือบ 4 บาท จากเดิมที่จ่ายหน่วยละ 3.70 บาท จากการปรับ “ค่า Ft” เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กบง.ยังยกเลิกส่วนลดค่าไฟ 15-75% แบบขั้นบันได สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านที่ใช้ไฟระหว่าง 301-500 หน่วยด้วย ทำให้กลุ่มผู้ใช้ไฟบ้าน ต้องจ่ายไฟเพิ่มขึ้น 51.50 สตางค์ต่อหน่วย เป็นหน่วยละ 4.72 บาท ในงวด มกราคม–เมษายน

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธาน กพช. มีมติให้ตรึงค่าไฟไว้ที่ 3.70 บาทต่อหน่วย สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟ 1-300 หน่วย จำนวน 19.66 ล้านครัวเรือน ถ้าคิดครัวเรือนละ 2 คน ก็มีผลต่อประชาชน 39 ล้านคน ส่วน กลุ่มที่ใช้ไฟบ้าน 301-500 หน่วยต่อเดือน 2.1 ล้านครัวเรือน จะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย ไม่มีส่วนลด และ ค่าไฟเอกชนและอุตสาหกรรมก็จ่ายแพงขึ้นเป็นหน่วยละ 5.33 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ ค่าสินค้าและค่าบริการแพงขึ้นตามค่าไฟ ส่งผลกระทบต่อ ค่าครองชีพประชาชนทุกครัวเรือน เดือดร้อนกันทั่วหน้าทุกหย่อมหญ้า

ไทยรัฐ :

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน