วอนรัฐลดค่าไฟ เอกชนจัดดีเบต โชว์วิชันแก้ศก. ไฟฟ้า 02 กุมภาพันธ์ 2566   75 แท็ก : ค่าไฟฟ้า

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือน ก.พ.2566 เปิดเผยว่า ที่ประชุมแสดงความเป็นห่วงเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งสุดท้ายต้นทุนต่างๆ จะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคผ่านราคาสินค้าและบริการที่ปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้น กกร.เสนอให้ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดถัดไปเดือน พ.ค-ส.ค.2566 เนื่องจากมีปัจจัยหนุนในด้านการเพิ่มขึ้นของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และราคาก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มลดลง

รวมทั้งได้เห็นชอบแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพลังงาน (กรอ.พลังงาน) และให้สำนักงาน กกร.จัดทำโครงสร้างรูปแบบการทำงาน เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบเพื่อพิจารณาจัดตั้งต่อไป และระหว่างการจัดตั้ง กรอ.พลังงาน ขอให้มีคณะทำงาน เฉพาะกิจด้านพลังงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจในด้านพลังงาน รวมถึงหารือมาตรการระยะสั้น-กลาง-ยาวด้วย

นอกจากนี้ ยังกังวลแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วและมากกว่าสกุลภูมิภาคอย่างชัดเจน เห็นได้จากตั้งแต่เดือน ต.ค.2565 เงินบาทแข็งค่าประมาณ 15% และแข็งค่าถึง 5% ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยกดดันความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทยที่ชะลอลงในช่วงต้นปีจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ต้องติดตามปัจจัยดังกล่าวที่มีผลกระทบอย่างใกล้ชิด แม้ประเมินว่าจีนจะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วและชัดเจนช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ ประกอบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปและสหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีกว่าคาด เป็นแรงสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยที่คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 22.5 ล้านคน แต่อาจไม่เพียงพอที่จะทดแทนความต้องการสินค้าจากประเทศหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกกร.จึงยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 อยู่ที่ 3-3.5% ส่งออกคาดอยู่ที่ 1-2% เงินเฟ้อ 2.7-3.2%


ไทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/one-newspaper/315098/

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน