ลดราคาดีเซล50สต./ลิตร เหตุตลาดโลกช่วงขาลง-รัฐยืดหั่นภาษี น้ำมัน 03 กุมภาพันธ์ 2566   116 แท็ก : น้ำมันดีเซล

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่34.50 บาท/ลิตร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์2566 เป็นต้นไป โดยการปรับลดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนหลังจากที่ขยับราคาน้ำมันดีเซล มาอยู่ที่35 บาท/ลิตรตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ 1.ปัจจัยด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลง โดยมีสัญญาณการลดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล(Gas Oil) ตลาดโลกอยู่ที่ 135.53 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และในเดือนมกราคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซลลดลง เฉลี่ยอยู่ที่ 116.12 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 2.ปัจจัยจากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับอัตราภาษีลดลง ประมาณ 5 บาท/ลิตร ต่อไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565เป็นต้นมา จึงส่งผลให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายวิศักดิ์กล่าวอีกว่า คาดว่าหากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มลดลงอีก ก็คาดว่าจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต่อไป โดยปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29 มกราคม 2566 ติดลบอยู่ที่ 113,436 ล้านบาท โดยน้ำมัน ติดลบ 68,133 ล้านบาท และ LPG ติดลบ 45,303 ล้านบาท

สำหรับราคาน้ำมันดีเซลในปัจจุบันอยู่ที่ ไฮพรีเมียมดีเซล B7 ลิตรละ 43.66 บาท (โออาร์) ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ลิตรละ 43.66 (บางจาก) ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท และดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

“ต้องบริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซลให้มีความเหมาะสม และจะมีการประชุมหารือกันทุกวันเนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมากถึงวันละ 70 ล้านลิตร การลดราคาน้ำมันดีเซลจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนและการขนส่งสินค้าบริการ ส่วนสาเหตุที่มีการปรับลดลง 50 สตางค์ต่อลิตรในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนจนเกิดปัญหาเหมือนคราวที่ปรับลดลงลิตรละ 1 บาท เหมือนในอดีตที่ผ่านมา” นายวิศักดิ์ กล่าว

อนึ่ง ส่วนประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้าสำหรับภาคเอกชนนั้น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ได้หารือร่วมกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้า มาอย่างต่อเนื่อง และการหารือครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา


แนวกน้า :https://www.naewna.com/business/708489

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน