‘เกรียงไกร’ ชี้แจงเอกชนอยากได้ค่าไฟ2บ. แต่เข้าใจต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น ไฟฟ้า 10 กุมภาพันธ์ 2566   65 แท็ก : ค่าไฟ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท) ชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องค่าไฟ 2 บาทต่อหน่วยว่า เป็นตัวเลขที่ประเมินแล้วว่าเอกชนย่อมอยากได้เพราะราคาถูก แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ส.อ.ท.เข้าใจถึงต้นทุนเชื้อเพลิงว่าสูงขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากสงคราม และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อยากให้โครงสร้างเป็นธรรม ปัจจุบันจึงคงข้อเรียกร้องค่าไฟเอกชนต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ในการเรียกร้องของส.อ.ท.จะคงความต้องการให้ค่าไฟต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย เพราะเล็งเห็นปัจจัยหนุนทั้งราคาเชื้อเพลิงถูกลงและค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น และอัตราดังกล่าวจะทำให้การแข่งขันของเอกชนยังประคองไปได้

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานส.อ.ท. กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับโครงสร้างต้นทุนค่าไฟให้ต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย ว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีความเป็นไปได้ ปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตค่าไฟถูกลง ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จุดยืนของส.อ.ท.ในการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าในงวดที่ 2 ของปีนี้(พฤษภาคม-สิงหาคม2566) คือ ค่าไฟของครัวเรือนต้องไม่แพงขึ้นกว่าเดิมจากปัจจุบันตรึงราคาไว้ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย โดยภาครัฐต้องหางบประมาณจากส่วนอื่นมาสนับสนุน ขณะที่ค่าไฟของภาคธุรกิจไม่ควรเกิน 5 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วย

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3816127

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน