กฟน. ผลิต EV Bike ใช้เอง ภารกิจดูแลไฟฟ้าเมืองมหานคร รถไฟฟ้า EV 15 กุมภาพันธ์ 2566   70 แท็ก : รถอีวี

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Motorcycle) หรือ EV Bike เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขต ครอบคลุมพื้นที่ระบบจำหน่ายของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานฉุกเฉินเร่งด่วน รองรับสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว MEA Ready Rider ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานสำคัญในการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแม้มีสภาพการจราจรติดขัด หรืออยู่ในพื้นที่ซอยแคบ รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ลดระยะเวลาแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

รวมถึงการไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ของ MEA เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่การบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและสู่เป้าหมายลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593)

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3822913

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน