ธุรกิจสามารถเก็บเกี่0ยวผลตอบแทนจากแคมเปญเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สิ่งแวดล้อม 27 กุมภาพันธ์ 2566   66 แท็ก : คาร์บอน

การรณรงค์ทั่วโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงแต่เตือนให้ธุรกิจตระหนักถึงกำแพงภาษีที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน แต่ยังสามารถนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ


Bangkok post :https://www.bangkokpost.com/business/2515904/climate-change-bonanza

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน