‘สุพัฒนพงษ์’ หวังดึงการลงทุนไทยกลับมา 1 ล้านล้านบาท พลังงาน 02 มีนาคม 2566   70 แท็ก : พลังงานสะอาด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยกับทิศทางพลังงานใหม่มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน” ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day ภายใต้แนวคิด “Beyond Tomorrow: นวัตกรรมนำอนาคต” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่า ปัจจุบันที่กติกาโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไป จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจึงมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำ คือกระตุ้นการลงทุนให้กลับมา จากสัญญาณที่ดีปี 2565 ยอดการขอจดทะเบียนลงทุนใหม่ 6.6 แสนล้านบาท ซึ่งไทยเคยทำสูงสุดปีละ 1 ล้านล้านบาท ดังนั้น เป้าหมายจากนี้คือทำให้ยอดกลับมาสู่จุดที่เคยสูงสุดเช่นในอดีต แนวทางผลักดันคือ

1. ทำให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่แถวหน้า

2. หันมาใช้พลังงานสะอากให้มากขึ้น ลดพึ่งฟอสซิล

3.ทำให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ ที่ผ่านมาปัญหาน้ำท่วมใหญ่ทำให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิต กดดันไทยพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศถึง 30%

ดังนั้นจึงต้องวางแผนดึงฐานการผลิตกลับมาทั้งอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ กลุ่มแบตเตอรี่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกอีกครั้ง

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3851042

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน