ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพุ่ง6.2% มูลค่านำเข้าเดือนละแสนล้าน น้ำมัน 03 มีนาคม 2566   66 แท็ก : น้ำมัน-การใช้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ 161.49 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.2% โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 3.1% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้น 102.7%น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 7.4% NGV เพิ่มขึ้น 9.0% และการใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ LPG และน้ำมันก๊าดใช้ลดลง 3.8% และ 19.2% ตามลำดับ

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และคนไทยมีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงต้นปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่


การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.00 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน 1.5% สำหรับการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.70 ล้านลิตร/วัน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.87 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน 0.32 ล้านลิตร/วัน และ 0.47 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ


มติชน :https://www.naewna.com/business/714776ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน