จับตาบอร์ด กกพ. เคาะค่าเอฟที งวดพ.ค.-ส.ค.66 ลั่นข่าวดีต้นทุนต่างๆปรับตัวลง ไฟฟ้า 07 มีนาคม 2566   29 แท็ก : ค่าไฟ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกฯ เปิดเผยว่าวันที่ 8 มี.ค. 66 นี้จะมีการประชุมบอร์ดกกพ. โดยจะพิจารณาสรุปตัวเลขค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) ในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 66 ก่อนเปิดรับฟังความเห็นเพื่อที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป โดยเบื้องต้นนับเป็นข่าวดีที่ค่าเอฟที ในงวดนี้มีทิศทางที่ปรับตัวลดลงจากปัจจัยต่าง ๆ ในการคำนวณต้นทุนที่มีทิศทางที่ดีขึ้นจากงวดก่อน(ม.ค.-เม.ย.66)

“ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดม.ค.-เม.ย.66 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอยู่ที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น(ธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการฯลฯ) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วย จากการคำนวณเบื้องต้นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดพ.ค.-ส.ค.66 จะลดลงโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วยในส่วนของค่าไฟประเภทอื่นๆ และค่าไฟอาจจะกลับมาเป็นอัตราเดียวกันเช่นที่ผ่านมาส่วนจะเท่ากับบ้านหรือลดต่ำลงอีกหรือไม่ อย่างไรจะต้องรอผลการประชุมวันที่ 8 มี.ค.นี้ ”นายคม กฤชกล่าว

สำหรับปัจจัยในการคำนวณค่าเอฟที ได้แก่ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นโดยงวดที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แต่ขณะนี้อัตราค่าเงินบาทแตะระดับราว 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นผลดีต่อค่าเอฟทีค่อนข้างมาก รวมไปถึงราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง แต่สิ่งสำคัญคือราคาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่กระทบต่อค่าเอฟที ในงวดม.ค.-เม.ย. 66 ค่อนข้างมาก ทั้งในแง่ปริมาณการนำเข้าที่สูงเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซอ่าวไทยที่ลดลง และด้านราคาซึ่งงวดที่แล้ว ราคา LNG อยู่ที่กว่า 30 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 10 กว่าเหรียญต่อล้านบีทียูและปริมาณนำเข้าลดต่ำลงเพราะมีการบริหารก๊าซในอ่าวไทยป้อนให้กับการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น


ไทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/economy-news/336730/

แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/715516

ทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/business/economics/2646970

ดลินิวส์ :https://www.dailynews.co.th/news/2067317/

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน