บอร์ดกพช.เปิดไฟเขียว ซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม3,662 MW พลังงาน 10 มีนาคม 2566   98 แท็ก : พลังงานหมุนเวียน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy: RE )ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี’65-73 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มเติม อีก 3,662 เมกะวัตต์(MW) หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ได้เปิดรอบแรกไปแล้ว จำนวน 5,203 เมกะวัตต์ พบว่ามีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก


โดยจะทำการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซลาร์ฟาร์ม) จากเดิมเปิดไปแล้ว 2,368 เมกะวัตต์จะเปิดรับซื้อเพิ่มอีก 2,632 เมกะวัตต์ รวมเป็น 5,000 เมกะวัตต์,พลังงานลม เปิดไปแล้ว 1,500 เมกะวัตต์ จะเปิดเพิ่มอีก 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็น 2,500 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม เปิดรอบแรกไปแล้ว 100เมกะวัตต์ และจะเปิดรับซื้อเพิ่มเติมอีก 30 เมกะวัตต์รวมเป็น 130 เมกะวัตต์ ส่วนก๊าซชีวภาพ(น้ำเสีย/ของเสีย) เปิดรอบแรก 335 เมกะวัตต์ แต่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงเปิดรับซื้อไฟฟ้ารอบใหม่ในอัตราเดิม


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/716316

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน