‘สุพัฒนพงษ์’ ชู 3 นโยบาย ฝากรัฐบาลหน้าสานต่อ EV – BCG – เจรจาพื้นที่ทับซ้อน พลังงาน 17 มีนาคม 2566   49 แท็ก : นโยบายพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ดำเนินการมาตลอด 8 ปี ได้เน้นในเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้น ซึ่งโมเดลเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ เรื่องการลดคาร์บอน และการขับเคลื่อนนโยบายบีซีจี โดยมีการผลักดันอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) และชิ้นส่วนสำคัญของรถอีวีในประเทศไทย

รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งแนวนโยบายนี้มั่นใจว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องและไม่ว่าพรรคการเมืองใดเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะดำเนินการต่อ เพราะถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

กรุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1058191

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน