ส.อ.ท.ยังคาใจ "ค่าไฟ" งวด ม.ค.-ส.ค.2566 4.77 บาททุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า 24 มีนาคม 2566   49 แท็ก : ค่าไฟ

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ตั้งคำถามส่งถึงรัฐบาลถึงการบริหารจัดการไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทุกคน ตลอดจนถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจ ที่กำลังเร่งฟื้นฟูในช่วงภาวะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว และแข่งขันรุนแรงในระดับประเทศจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) ได้ประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน พ.ค.-ส.ค.นี้ ที่ 4.77 บาททุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

ดังนี้ 1 สมมติฐานการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ไม่ตอบโจทย์ 1.1 ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย.นี้ ที่เลือกใช้สมมติฐานช่วง ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด (พีค) ในช่วงที่ต้นทุนพลังงานโลก และค่าเงินบาทผันผวน ผลที่ได้รับก็คือ ภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น 13% คือจาก 4.72 เป็น 5.33 บาท/หน่วย ขณะที่ค่าไฟฟ้าในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. กลับพบว่า เป็นช่วงที่ราคาต้นทุนพลังงานของโลกต่ำลง รวมค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากการชะลอขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ภาครัฐกลับเลือกใช้สมมติฐานตัวเลขของเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ไม่เป็นตัวเลขที่ทันต่อสถานการณ์ราคาต้นทุนรวมลดลง

2.การเร่งรัดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆ ในช่วงปลายเทอมของรัฐบาลชุดนี้ อาทิ โครงการไฟฟ้าสีเขียวรวม 5,203 เมกะวัตต์ และอนุมัติให้รับซื้อเพิ่มอีก 3,668 เมกะวัตต์ แบบเร่งรีบ ทั้งๆที่กำลังมีเอกชนหลายรายยื่นฟ้องขอการคุ้มครองจากศาลปกครอง, โครงการไฟฟ้าพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งๆที่ประเทศไทยยังมีการผลิตของโรงไฟฟ้าในประเทศ มากกว่าความต้องการกว่า 50%


ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/business/economics/2662213

นวหน้า :https://www.naewna.com/business/719501

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน