‘พลังงาน’ แจงสำรองไฟฟ้าไทยไม่สูงเกินจริง วอนการเมืองอย่าบิดเบือนข้อมูลใช้หาเสียง ไฟฟ้า 28 มีนาคม 2566   65 แท็ก : ไฟฟ้า

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่ขณะนี้หลายพรรคการเมืองออกมาหาเสียงด้วยนโยบายพลังงาน โดยมีการพูดถึง ราคาค่าไฟฟ้า และ ปริมาณสำรองไฟฟ้า (Reserve Margin) ของประเทศไทย โดยให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความจริง ว่าเรื่องนี้กระทรวงพลังงานมีความเป็นห่วงว่าข้อมูลที่ออกมาจากพรรคการเมืองที่สื่อสารออกมาถึงประชาชนมีความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงตามหลักวิชาการในหลายส่วน ซึ่งเมื่อข้อมูลเหล่านี้ออกไปทำให้สร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนและสังคมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศที่มีการให้ข่าวที่บิดเบือนว่าประเทศไทยมีปริมาณการสำรองไฟฟ้ามากถึง 50-60% และเป็นต้นเหตุทำให้ค่าไฟแพงนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะในความเป็นจริงแล้ว ปริมาณการสำรองไฟฟ้าของไทยนั้นในปัจจุบันถือว่าไม่ได้สูงมากเกินไป อยู่ที่ประมาณ 36% ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้กำหนดไว้ที่ 20-35% ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ โดยในอนาคตปริมาณสำรองไฟฟ้าของไทยจะค่อยๆ ลดลงจนเหลือ 15% ในปี 2568 ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้ไฟฟ้าสะอาดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน