เปราะบางเฮ! จ่ออุ้มค่าไฟต่อ ขอกกต.ไฟเขียว ไฟฟ้า 29 มีนาคม 2566   44 แท็ก : ค่าไฟ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 อยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย ในอัตราเดียวกันทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมว่า ได้รับรายงานมาจาก กกพ.แล้ว ได้มีการสอบถามข้อมูลว่าการคำนวณอัตราค่าไฟนั้นทำถูกต้องหรือไม่ ทั้งในส่วนต้นทุนของการผลิตไฟฟ้า และในส่วนที่คำนวณที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) ที่รับภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนไปก่อนกว่าแสนล้านบาท ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าข้อมูลคำนวณถูกต้อง

เมื่อถามว่า อัตราค่าไฟที่ 4.77 บาทต่อหน่วยนั้น เพิ่มขึ้นจากงวดนี้ (ม.ค.-เม.ย.66) 5 สตางค์/หน่วย ซึ่งต่างจากที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะตรึงค่าไฟฟ้าเอาไว้สำหรับภาคครัวเรือนที่ 4.72 บาทต่อหน่วย นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าทำอะไรไม่ได้มาก เนื่องจากตอนนี้เป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการแล้ว ไม่ได้มีอำนาจเต็ม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือมาต่อเนื่อง และได้มีการของบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นปี 2566 ไว้ช่วยเหลือประชาชนในเดือน เม.ย.แล้ว หลังจากนั้นในเดือนต่อๆ ไป ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ รัฐบาลพร้อมจะเสนอ ครม. เพื่อของบกลางเพิ่มเติม โดยเมื่อ ครม.อนุมัติแล้วจะขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้


ไทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/one-newspaper/350288/

Bangkok post :https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2538256/new-electricity-rates-wont-be-cut-back

ติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3898131

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน