จ่ายหมื่นล้านไม่แก้ค่าไฟแพง ยกเลิก Ft ค่าไฟถูกทันที ไฟฟ้า 27 เมษายน 2566   63 แท็ก : ค่าไฟฟ้า

คุณอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกสำนักนายกฯแถลงว่า การอุ้มค่าไฟแพงครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ช่วยเหลือ 4 เดือน (งวด พ.ค.–ส.ค.) คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 18.36 ล้านคน ใช้เงินภาษี 7,206 ล้านบาท และ กลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย ที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 23.4 ล้านคน ช่วยเหลือ 1 เดือน เฉพาะเดือนพฤษภาคม ใช้เงินภาษี 3,510 ล้านบาท รวมเป็นเงินภาษีของคนไทยทั้งสิ้น 10,716 ล้านบาท

ฟังดูเหมือนแก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่จริงๆแล้วไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย เป็นการนำเงินภาษีของประชาชน 10,716 ล้านบาทไปจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าแทนประชาชน ส่วนการไฟฟ้า 3 แห่ง บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน ได้รับเงินค่าไฟแพงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าเดิม ปัญหาค่าไฟแพงของไทย ไม่ได้เกิดจากต้นทุนราคาก๊าซเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานเป็นผู้กำหนด เมื่อไม่แก้ปัญหาค่าไฟแพงที่โครงสร้าง ค่าไฟก็ต้องแพงอย่างนี้ตลอดไป การเอาเงินภาษีของประชาชนไปช่วยอุ้มค่าไฟชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย

ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/politic/2689204


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน