เศรษฐกิจฟื้น! ดันการใช้น้ำมันพุ่ง น้ำมัน 28 เมษายน 2566   79 แท็ก : การใช้น้ำมัน

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยภาพรวมการใช้น้ำมันไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) ของประเทศไทยว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 160.85 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 5.6% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และคาดว่าครึ่งปีหลังการใช้น้ำมันทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การใช้น้ำมันของน้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.78 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 76.40 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 0.2% เป็นการใช้ บี 7 สูงถึง 66.66 ล้านลิตร/วัน เป็นผลจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตร่วมกับกลไกกองทุนน้ำมันที่ตรึงราคาให้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร ขณะที่น้ำมันดีเซล และบี 20 มีการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 1.08 ล้านลิตร/วัน และ 0.16 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ เนื่องจากการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วขั้นต่ำที่เท่ากันทุกชนิด

ขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 14.04 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นถึง 95.2% ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหลายประเทศ การใช้ก๊าซหุงต้มเฉลี่ยอยู่ที่ 17.02 ล้านกิโลกรัม (กก.) ต่อวัน ลดลง 2.6% โดยส่วนใหญ่มาจากการใช้ลดลงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 10.7% “คาดการณ์ภาพรวมการใช้น้ำมันหลังจากนี้ถึงสิ้นปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ”

ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/business/oil/2689640


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน