ค่าไฟผ่านจุดสูงสุดแล้ว ประสานกกต.งบหมื่นล. ไฟฟ้า 01 พฤษภาคม 2566   74 แท็ก : ค่าไฟฟ้า

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ประเมินค่าไฟฟ้าได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.2566 ไปแล้ว เชื่อว่าหลังจากนี้ค่าไฟฟ้าจะทยอยลดลง หลังปริมาณก๊าซอ่าวไทยเพิ่มเป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในเดือน ส.ค. และเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในช่วงปลายปีนี้ ประกอบกับราคาแอลเอ็นจีนำเข้าถูกลง จะนำไปลดค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) งวดถัดไปสำหรับเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 ที่อาจมีโอกาสได้เห็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนลงมาอยู่ที่ระดับ 4.30-4.40 บาทต่อหน่วยได้"นอกเหนือจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของก๊าซในอ่าวไทยจะทำให้ค่าไฟราคาถูกลงแล้ว อีกส่วนหนึ่งมาจากราคาก๊าซธรรมชาติจากตลาดจร (แอลเอ็นจี สปอต) ก็ราคาลดลงเช่นเดียวกัน จากงวดก่อนที่อยู่ประมาณ 24 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ลงมาอยู่ที่ 14.87 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู" นายวัฒนพงษ์ระบุ

อย่างไรก็ตาม การรับซื้อไฟฟ้าเป็นอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (แอดเดอร์) ยังมีปัญหาอยู่ เพราะว่าในตอนนั้นที่ตั้งเกณฑ์ขึ้นมากำหนดให้มีการต่อสัญญาอัตโนมัติทุก 5 ปี จากระยะสัญญาตั้งต้น 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่แพง ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมยังอ้างว่าไม่สามารถลดอัตราซื้อขายได้ เพราะมีสัญญากำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทมหาชน (จำกัด) ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นอัตราที่บวกไปกับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายที่ 0.1384 สตางค์/หน่วย หรือคิดเป็น 2.90% จากต้นทุนที่มาจากนโยบายของรัฐ


ไทยโพสต์ :ค่าไฟผ่านจุดสูงสุดแล้ว ประสานกกต.งบหมื่นล. (thaipost.net)

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน