ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์รวมข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ โครงการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

จำนวนองค์ความรู้แยกตามหมวด

(30 วันล่าสุด)

องค์ความรู้น่าสนใจ

ข่าวสารพลังงานล่าสุด

สิ่งแวดล้อม

 11 เมษายน 2567   41

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (11 เม.ย. 2567 ) พบ 38 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม

 11 เมษายน 2567   596

SX ทอล์กซีรีส์เปิดเวทีแชร์ไอเดีย ชวนปลูกให้เป็น เมืองเย็นได้

ไฟฟ้า

 10 เมษายน 2567   42

"หนุ่ม" การไฟฟ้า เผยเหตุ "ค่าไฟ แพง" ที่หลายบ้านมองข้าม รีบสำรวจเลย

น้ำมัน

 10 เมษายน 2567   91

ดูแลราคานํ้ามันอย่างไรให้ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

 10 เมษายน 2567   152

แกลบ-ขยะโซลาร์เซลล์ ปฏิวัติแบตเตอรี่ลิเทียม

น้ำมัน

 09 เมษายน 2567   57

จับกระแสพลังงาน : 9 เมษายน 2567

บทความ

พลังงานทดแทน

 28 มีนาคม 2567   27

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Ruzizi III (Ruzizi III dam and hydro plant: Design considerations for a sustainable scheme)

พลังงานทดแทน

 19 กุมภาพันธ์ 2567   100

Low-head Pico-hydro Plant using the Pump as Turbine (PaT) and Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) for Isolated Loads: Experimental Studies

แนะนำหนังสือใหม่

 07 กุมภาพันธ์ 2567   53

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2567

อินโฟกราฟิก


สรุปข่าวพลังงาน ประจำวันที่ 1-5 เม.ย. 2567

 10 เมษายน 2567   14

Weekly Report No.88 (1-5 April 2024)

 10 เมษายน 2567   5

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2567

 04 เมษายน 2567   20

รายงานสถิติการใช้งานห้องสมุดและระบบ e-library พพ. ประจำเดือนมีนาคม 2567

 04 เมษายน 2567   21

  พลังงานทดแทน
  อนุรักษ์พลังงาน

โครงการด้านพลังงานทดแทน

 องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทำไมต้องเลือกสืบค้นผ่านศูนย์องค์ความรู้ KC DEDE

ด้วยเราเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลด้านองค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561 - 2580 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561 - 2580 เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแพลตฟอร์ม

  รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เป็นระบบ

เราได้จัดเตรียมฐานข้อมูลองค์ความรู้ และโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดหมวดหมู่ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมระบบสืบค้นที่ใช้งานได้ง่าย

  ครบจบในที่เดียว

เราดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ ผลงานการศึกษา วิจัย รวมไว้ให้ในที่เดียว

  พูดคุยกับทีมงานได้อย่างสะดวก

เราพร้อมให้บริการตอบคำถามการใช้งานให้กับคุณแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2222-4102 ถึง 9 0-2223-0021 ถึง 9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)