ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์รวมข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ โครงการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

จำนวนองค์ความรู้แยกตามหมวด

(30 วันล่าสุด)

องค์ความรู้น่าสนใจ

ข่าวสารพลังงานล่าสุด

พลังงาน

 01 ธันวาคม 2566   78

พลังงาน เตือนรับมือ ค่าไฟ-เบนซิน-ดีเซล ขึ้นราคา

พลังงาน

 30 พฤศจิกายน 2566   5

ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี โชว์ผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย ทดแทน LPG-ไฟฟ้า เซฟต้นทุน 48%

ไฟฟ้า

 30 พฤศจิกายน 2566   156

ช็อก! ขึ้นค่าไฟฟ้ารับปีใหม่

รถไฟฟ้า EV

 30 พฤศจิกายน 2566   1

หาคำตอบ! อนาคตของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไร

ไฟฟ้า

 30 พฤศจิกายน 2566   2

พีระพันธุ์ ก็ไม่ยอม!! ไล่บี้ กกพ. ลดค่าไฟเหลือไม่เกินหน่วยละ 4.20 บาท

พลังงาน

 30 พฤศจิกายน 2566   187

เผย ยูเออี ใช้สิทธิเจ้าภาพ COP28 ถกดีลหนุนพลังงานฟอสซิส

บทความ

พลังงานทดแทน

 25 ตุลาคม 2566   197

ไฮโดรเจน

พลังงานทดแทน

 03 ตุลาคม 2566   185

Energy System Transformation to Net Zero CO2 Emissions 2050 in Selected GMS Countries

พลังงานทดแทน

 19 กันยายน 2566   128

What is Petroleum Coke or Petcoke? Its Types, Applications, and Differences with Coal

อินโฟกราฟิก


สรุปข่าวด้านพลังงานประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน (20-24 พฤศจิกายน 2566)

 27 พฤศจิกายน 2566   59

Weekly Energy News (20-24 November 2023)

 27 พฤศจิกายน 2566   19

เผยกรอบคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย: เจาะลึก โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ

 20 พฤศจิกายน 2566   128

Weekly Energy News (13-17 November 2023)

 20 พฤศจิกายน 2566   38

  พลังงานทดแทน
  อนุรักษ์พลังงาน

โครงการด้านพลังงานทดแทน

 องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทำไมต้องเลือกสืบค้นผ่านศูนย์องค์ความรู้ KC DEDE

ด้วยเราเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลด้านองค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561 - 2580 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561 - 2580 เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแพลตฟอร์ม

  รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เป็นระบบ

เราได้จัดเตรียมฐานข้อมูลองค์ความรู้ และโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดหมวดหมู่ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมระบบสืบค้นที่ใช้งานได้ง่าย

  ครบจบในที่เดียว

เราดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ ผลงานการศึกษา วิจัย รวมไว้ให้ในที่เดียว

  พูดคุยกับทีมงานได้อย่างสะดวก

เราพร้อมให้บริการตอบคำถามการใช้งานให้กับคุณแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2222-4102 ถึง 9 0-2223-0021 ถึง 9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)