ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์รวมข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ โครงการ งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

จำนวนองค์ความรู้แยกตามหมวด

(30 วันล่าสุด)

องค์ความรู้น่าสนใจ

ข่าวสารพลังงานล่าสุด

สิ่งแวดล้อม

 22 กุมภาพันธ์ 2567   90

ต้องลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สิ่งแวดล้อม

 22 กุมภาพันธ์ 2567   92

นักวิชาการเปิดข้อเสนอ แก้ฝุ่นพิษ PM2.5 จี้รัฐทำต่อเนื่อง เตือนภัยรูปแบบเข้าถึงง่าย

รถไฟฟ้า EV

 22 กุมภาพันธ์ 2567   569

เปิดทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายส่งตรวจตปท.

รถไฟฟ้า EV

 22 กุมภาพันธ์ 2567   109

เคาะมาตรการหนุนรถ EV รถบรรทุกไฟฟ้าหักภาษีได้ 2 เท่า

รถไฟฟ้า EV

 22 กุมภาพันธ์ 2567   128

‘รัฐ’ อุดหนุน 50% ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ ดึงเทคโนโลยีบริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนไทย

รถไฟฟ้า EV

 21 กุมภาพันธ์ 2567   113

Power Next ทุ่ม 3,000 ล้านบาท ปั้นโครงข่าย EV bike

บทความ

พลังงานทดแทน

 19 กุมภาพันธ์ 2567   42

Low-head Pico-hydro Plant using the Pump as Turbine (PaT) and Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) for Isolated Loads: Experimental Studies

แนะนำหนังสือใหม่

 07 กุมภาพันธ์ 2567   32

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2567

แนะนำหนังสือใหม่

 04 มกราคม 2567   49

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อินโฟกราฟิก


Weekly Report No.81 (12-19 Feb 2024)

 19 กุมภาพันธ์ 2567   82

สรุปข่าวพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 12-16 ก.พ. 2567

 19 กุมภาพันธ์ 2567   94

สรุปข่าวพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 5-9 ก.พ. 2567

 12 กุมภาพันธ์ 2567   182

Weekly Report No.80 (29-31 Jan, 5-9 Feb 2024)

 12 กุมภาพันธ์ 2567   79

  พลังงานทดแทน
  อนุรักษ์พลังงาน

โครงการด้านพลังงานทดแทน

 องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทำไมต้องเลือกสืบค้นผ่านศูนย์องค์ความรู้ KC DEDE

ด้วยเราเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลด้านองค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561 - 2580 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561 - 2580 เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแพลตฟอร์ม

  รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เป็นระบบ

เราได้จัดเตรียมฐานข้อมูลองค์ความรู้ และโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดหมวดหมู่ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมระบบสืบค้นที่ใช้งานได้ง่าย

  ครบจบในที่เดียว

เราดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ ผลงานการศึกษา วิจัย รวมไว้ให้ในที่เดียว

  พูดคุยกับทีมงานได้อย่างสะดวก

เราพร้อมให้บริการตอบคำถามการใช้งานให้กับคุณแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2222-4102 ถึง 9 0-2223-0021 ถึง 9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)