รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

องค์ความรู้ล่าสุด

สถิติพลังงาน

 29 กันยายน 2566   31

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณ 36,795 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 735,364 ล้านบาท

ข่าวพลังงาน

 25 กันยายน 2566   51

สรุปข่าวด้านพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน (18-22 กันยายน 2566)

ข่าวพลังงาน

 25 กันยายน 2566   18

Weekly Energy News (18-22 September 2023)

พลังงานทดแทน

 19 กันยายน 2566   66

What is Petroleum Coke or Petcoke? Its Types, Applications, and Differences with Coal

3    ลำดับยอดนิยม  (30 วันล่าสุด)

1

สถิติพลังงาน

 08 สิงหาคม 2566   668

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - เมษายน 2566 (เบื้องต้น)

2

พลังงานทดแทน

 16 มกราคม 2566   227

ข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565

3

สถิติพลังงาน

 12 เมษายน 2566   217

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - ธันวาคม 2565 (เบื้องต้น)

หมวดหมู่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บทความ

พลังงานทดแทน

 19 กันยายน 2566   66

What is Petroleum Coke or Petcoke? Its Types, Applications, and Differences with Coal

พลังงานทดแทน

 04 กันยายน 2566   112

Experimental Design of Flywheel Rotor with a Flywheel Energy Storage System for Residential uses

พลังงานทดแทน

 30 สิงหาคม 2566   87

ระบบ SCADA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

พลังงานทดแทน

 16 สิงหาคม 2566   127

Synthesis of Granular Biochar-based Catalyst for Transesterification Reaction

พลังงานทดแทน

 03 สิงหาคม 2566   72

พลังงานไฮโดรเจน

พลังงานทดแทน

 25 กรกฎาคม 2566   40

แผนการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศของโอซาก้า (Osaka Eco-Town Plan)

สถิติพลังงาน

 29 กันยายน 2566   31

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 (เบื้องต้น)

 08 สิงหาคม 2566   1158

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - เมษายน 2566 (เบื้องต้น)

 06 กรกฎาคม 2566   801

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (เบื้องต้น)

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน