รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

องค์ความรู้ล่าสุด

พลังงานทดแทน

 27 มีนาคม 2566   20

Laboratory Testing and Investigation of TEG Cookstoves and Study of its Performance

การทดสอบเตาถ่านแบบ Thermo Electric Generator (TEG) ในห้องปฏิบัติการด้วยฟืนยูคาลิปตัส ตามเกณฑ์การทดสอบการเดือดของน้ำ Water Boiling Test (WBT) และ ISO 19867-1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเตา และวัดปริมาณการปล่อย CO และ CO2 เพื่อหาประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (modified combustion efficiency)

ข่าวพลังงาน

 27 มีนาคม 2566   0

Weekly Energy News (20-24 March 2023)

ข่าวพลังงาน

 27 มีนาคม 2566   0

สรุปข่าวด้านพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (20-24 มี.ค. 2566)

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

 23 มีนาคม 2566   5

มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ รถและน้ำมัน

3    ลำดับยอดนิยม  (30 วันล่าสุด)

1

พลังงานทดแทน

 23 กุมภาพันธ์ 2566   258

Global and Diffuse Solar Radiation Characteristics of Bangkok and its Forecast Using Artificial Neural Network

2

พลังงานทดแทน

 16 มกราคม 2566   197

ข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565

3

พลังงานทดแทน

 13 กุมภาพันธ์ 2566   93

สาเหตุของความผิดพร่อง (Fault) และการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง

หมวดหมู่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บทความ

พลังงานทดแทน

 27 มีนาคม 2566   20

Laboratory Testing and Investigation of TEG Cookstoves and Study of its Performance

พลังงานทดแทน

 15 มีนาคม 2566   77

Environmental flow as a criterion for evaluating the potential of small hydro schemes

พลังงานทดแทน

 23 กุมภาพันธ์ 2566   320

Global and Diffuse Solar Radiation Characteristics of Bangkok and its Forecast Using Artificial Neural Network

พลังงานทดแทน

 13 กุมภาพันธ์ 2566   163

สาเหตุของความผิดพร่อง (Fault) และการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง

พลังงานทดแทน

 03 กุมภาพันธ์ 2566   150

Net-zero pathways at the national scale: A new more robust approach

พลังงานทดแทน

 03 กุมภาพันธ์ 2566   155

ระบบการประเมินการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่

สถิติพลังงาน

 13 มีนาคม 2566   51

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2565 (เบื้องต้น)

 02 กุมภาพันธ์ 2566   65

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 (เบื้องต้น)

 05 มกราคม 2566   62

คู่มือสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย ปี 2564

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน