รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

องค์ความรู้ล่าสุด

ข่าวพลังงาน

 19 กุมภาพันธ์ 2567   82

Weekly Report No.81 (12-19 Feb 2024)

Energy U.S. very concerned about China"s

ข่าวพลังงาน

 19 กุมภาพันธ์ 2567   94

สรุปข่าวพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 12-16 ก.พ. 2567

พลังงานทดแทน

 19 กุมภาพันธ์ 2567   42

Low-head Pico-hydro Plant using the Pump as Turbine (PaT) and Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) for Isolated Loads: Experimental Studies

ข่าวพลังงาน

 12 กุมภาพันธ์ 2567   182

สรุปข่าวพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 5-9 ก.พ. 2567

3    ลำดับยอดนิยม  (30 วันล่าสุด)

1

สถิติพลังงาน

 30 พฤศจิกายน 2566   499

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566

2

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

 08 กันยายน 2565   311

10 อันดับ เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟสูง

3

พลังงานทดแทน

 16 มกราคม 2566   303

ข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565

หมวดหมู่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บทความ

พลังงานทดแทน

 19 กุมภาพันธ์ 2567   42

Low-head Pico-hydro Plant using the Pump as Turbine (PaT) and Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) for Isolated Loads: Experimental Studies

แนะนำหนังสือใหม่

 07 กุมภาพันธ์ 2567   32

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2567

แนะนำหนังสือใหม่

 04 มกราคม 2567   49

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2566

พลังงานทดแทน

 28 ธันวาคม 2566   90

การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ

พลังงานทดแทน

 21 ธันวาคม 2566   588

การประเมินศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพาราจากกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ของ กยท. ปีงบประมาณ 2567

พลังงานทดแทน

 15 ธันวาคม 2566   37

What are Small Modular Reactors (SMRs)?

สถิติพลังงาน

 30 พฤศจิกายน 2566   1276

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566

 29 กันยายน 2566   1551

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 (เบื้องต้น)

 08 สิงหาคม 2566   1476

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - เมษายน 2566 (เบื้องต้น)

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน