ข่าวพลังงาน


ไฟฟ้า

  27 มีนาคม 2566     4

ค่าไฟฟ้ากับนโยบายหาเสียง

เรื่องของ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยที่ห้าในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ราคาพลังงานจะขึ้นจะลงก็มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและคะแนนเสียงของนักการเมือง มีหลายพรรคที่นำเรื่องของพลังงานไปหาเสียง ส่วนใหญ่จะลดราคา จะชดเชยราคา ที่บางครั้งนโยบายก็สวนทางกับความเป็นจริง การบิดเบือนกลไกตลาด โดยขาดกลยุทธ์และการควบคุม ยิ่งจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีก

รถไฟฟ้า EV

  26 มีนาคม 2566     1

คนไทยพร้อมซื้ออีวี ยอด 2 เดือนจดทะเบียนป้ายแดง 5.4 พันคัน โต 1,484%

คนไทยพร้อมซื้ออีวี ยอด 2 เดือนแรกของปี จดทะเบียนป้ายแดงทะลุ 5.4 พันคัน เติบโต 1,484%

ไฟฟ้า

  26 มีนาคม 2566     0

เล็งฟื้น เพิ่มทางเลือกผลิตไฟฟ้า-รอรัฐบาลหน้าไฟเขียว

"สนพ." ระบุ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นอีกทางเลือกในแผนพลังงานชาติ 2023 เล็งประชาพิจารณ์ทำความเข้าใจทุกภาคส่วนช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. 66 ก่อนนำเข้าคณะอนุกรรมการ PDP กลั่นกรอง เพื่อเตรียมเสนอรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่พิจารณา

อินโฟกราฟิก


Weekly Energy News (20-24 March 2023)

 27 มีนาคม 2566   2

สรุปข่าวด้านพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (20-24 มี.ค. 2566)

 27 มีนาคม 2566   2

มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ รถและน้ำมัน

 23 มีนาคม 2566   5

มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 23 มีนาคม 2566   15

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน