ข่าวพลังงาน


รถไฟฟ้า EV

  22 กุมภาพันธ์ 2567     128

‘รัฐ’ อุดหนุน 50% ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ ดึงเทคโนโลยีบริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนไทย

ตลาดรถEV ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมายอดขายเติบโตขึ้น 6.5 เท่า บอร์ดEV เคาะมาตรการใหม่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยีระดับเซลล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ การสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานแบตเตอรี่จะใช้การเจรจาในช่องทางบอร์ดขีดความสามารถแข่งขันในการอุดหนุนการลงทุน การอุดหนุนแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นกับเทคโนโลยี ขนาดกำลังการผลิต และลูกค้าของบริษัทนั้นๆ บอร์ดEV ยังเห็นชอบมาตรการสนับสนุนรถใหญ่ ได้แก่บัส - และรถบรรทุก นิติบุคคลที่ซื้อสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 2 เท่า

รถไฟฟ้า EV

  22 กุมภาพันธ์ 2567     109

เคาะมาตรการหนุนรถ EV รถบรรทุกไฟฟ้าหักภาษีได้ 2 เท่า

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดอีวี ซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

รถไฟฟ้า EV

  22 กุมภาพันธ์ 2567     568

เปิดทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายส่งตรวจตปท.

“สถาบันไฟฟ้าฯ” ยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รองรับข้อกำหนดใหม่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อินโฟกราฟิก


Weekly Report No.81 (12-19 Feb 2024)

 19 กุมภาพันธ์ 2567   82

สรุปข่าวพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 12-16 ก.พ. 2567

 19 กุมภาพันธ์ 2567   94

สรุปข่าวพลังงาน ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 5-9 ก.พ. 2567

 12 กุมภาพันธ์ 2567   182

Weekly Report No.80 (29-31 Jan, 5-9 Feb 2024)

 12 กุมภาพันธ์ 2567   79

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน