ข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565 พลังงานทดแทน ( ชีวมวล ) 16 มกราคม 2566   1,933 แท็ก : #รับซื้อชีวมวล #ชีวมวล #โรงไฟฟ้าชีวมวล รายการโปรด


     กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กลุ่มชีวมวล โดย ร.ท. ศักดิ์สิทธิ์ รัตนปรีชาชัย ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565 ทั้งสิ้น 79 แห่ง* ประกอบด้วย ภาคเหนือ 17 แห่ง ภาคกลาง 22 แห่ง ภาคใต้ 14 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 แห่ง

   เมื่อแบ่งตามประเภทชีวมวลที่รับซื้อ ประกอบด้วย

  1. ชีวมวลประเภทพืชเศรษฐกิจ 66 แห่ง  (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง มะพร้าว และปาร์ม)
  2. ชีวมวลประเภทไม้ 45 แห่ง (ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้เบญจพรรณ และไม้ชนิดอื่นๆ)
  3. ชีวมวลอื่น ๆ 7 แห่ง (ไม้ไผ่ ใบไผ่ หญ้าเนเปียร์ รากไม้ และน้ำกากส่า)


ดูข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงได้ โดยดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง 
หรือ ดูแผนที่พิกัดโรงไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อได้ที่ https://gis.dede.go.th/gallery-map-view.aspx?p=77


หมายเหตุ: *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ได้จากโรงไฟฟ้าที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น (ปี 2565)


ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล ณ 8 มี.ค.65.pdf ขนาด: 0.273 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 358

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน