ทุบสถิติใช้‘ไฟฟ้า’พีกสุด รบ.เตือนรับพายุฤดูร้อน ไฟฟ้า 08 พฤษภาคม 2566   99 แท็ก : ไฟฟ้า-ปริมาณการใช้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า วันที่ 6 พ.ค.2566 จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ประชาชนหันมาเปิดเครื่องปรับอากาศ (แอร์) และพัดลมในการคลายความร้อน ประกอบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ในระบบของ 3 การไฟฟ้าอีกครั้ง เมื่อเวลา 21.41 น. โดยทำลายสถิติที่ 34,826.5 เมกะวัตต์ (MW)

สำหรับสถิติพีก ปี 2561 ค่าพีกสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561 เวลา 20.30 น. ที่ระดับ 28,338.10 เมกะวัตต์, ปี 2562 ค่าพีกสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2562 เวลา 22.27 น. ที่ระดับ 30,853.20 เมกะวัตต์, ปี 2563 ค่าพีกสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2563 เวลา 20.30 น. ที่ระดับ 28,636.70 เมกะวัตต์, ปี 2564 ค่าพีกสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2564 เวลา 21.03 น. ที่ระดับ 30,135.30 เมกะวัตต์ และปี 2565 ค่าพีกสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา 22.36 น. ที่ระดับ 32,254.50 เมกะวัตต์


ไทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/one-newspaper/373648/

ทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/business/economics/2692008

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน