เฟอร์รารี ผุดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนเมือง ฟิโอราโน-มาราเนลโล เทคโนโลยี 22 พฤษภาคม 2566   54 แท็ก : โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์-อิตาล

เฟอร์รารี่ (Ferrari) ผู้ผลิตรถชื่อดังจาก อิตาลี เปิดโครงการ Ferrari Energy Community โดยลงนามในข้อตกลงกับ Enel X สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน หรือ REC (Renewable Energy Community) สำหรับใช้ในเมือง ฟิโอราโนและมาราเนลโล

ทั้งนี้ Ferrari Energy Community จะเป็นชุมชนพลังงานหมุนเวียนแห่งแรกในอิตาลี ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากบริษัทท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในพื้นที่ภายในชุมชน
ในแผนงานของโครงการนี้ จะติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือิขนาด 1 MWp 

โครงการนี้จะสร้างขึ้นบนที่ดินเปล่าของเฟอร์รารี ซึ่งอยู่ติดกับสนาม Fiorano Circuit ขนาด 10,000 ตร.ม. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งพลังงานทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายให้กับชุมชนในท้องถิ่น


กรุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/auto/1069500

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน