จับกระแสพลังงาน : 27 มิถุนายน 2566 อนุรักษ์พลังงาน 27 มิถุนายน 2566   2,189 แท็ก : วัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)....ระบุว่าโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนจำนวน 381 ราย รวมวงเงินที่สนับสนุน 288.63 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศประมาณ 1,309.42 ล้านบาท มีผลประหยัดพลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบไม่น้อยกว่า 14 พันตันต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 121,110 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 463.47 ล้านบาทต่อปี...โดยมาตรการที่ได้รับความนิยมในการขอรับสนับสนุน อาทิ มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ, มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น Chiller, มาตรการเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ VSD,มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และมาตรการเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่ง พพ.เล็งนำโครงการเหล่านี้ไปเป็นโมเดลในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีการนำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน