‘ไฮโดรเจน’ เทคโนโลยีทางเลือกเน็ตซีโร่ บีไอจี ผนึกพันธมิตรสร้างอีโคซิสเต็ม พลังงาน 29 มิถุนายน 2566   2,250 แท็ก : ไฮโดรเจน

“กรุงเทพธุรกิจ” ร่วมกับ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) จัดเวทีสัมมนา Climate Tech Forum : Infinite Innovation...Connecting Business to Net Zero เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2566

เวทีสัมมนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ พร้อมสร้างพลังขับเคลื่อนร่วมกันทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อย้ำความตั้งใจของบีไอจีในการผลักดันเทคโนโลยีการลดผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่สอดรับเป้าหมายของไทยและทั่วโลก

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวว่า บีไอจีในบริบทใหม่จะเน้นลงมือทำเพื่อสร้างความยั่งยืน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นทั่วโลก และแม้แต่กรุงเทพมหานครก็ตกอยู่ในความเสี่ยงน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปี รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่ในเดือน มิ.ย.2566 แต่ฝนยังตกน้อย

ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีปริมาณก๊าซปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก ซึ่งมาจากการผลิตสินค้าและบริการทั้งภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรมและการเกษตร

“ธุรกิจบีไอจีคือการดึงก๊าซไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน มาเป็นรากฐานเพื่อผลิตสินค้าให้คนไทย ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับโชติช่วงชัชวาลกว่า 35 ปี ทำให้อุตสาหกรรมเติบโต และได้รับความไว้วางใจจนเป็นผู้นำก๊าซอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับจากเวทีโลกเรื่องความยั่งยืน”


กรุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/environment/1075894

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน