บอร์ดอีวีรอชงรัฐบาลใหม่เคาะมาตรการอีวี3.5 รถไฟฟ้า EV 07 กรกฎาคม 2566   2,548 แท็ก : ยานยนต์ไฟฟ้า-นโยบาย 40

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ(บอร์ดอีวี) เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู)ยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จับมือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สถาบันยานยนต์ (สยย.) และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

นายณัฐพลกล่าวว่าเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อย บอร์ดอีวีจะรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดหรือไม่ หากคงโครงสร้างเดิม บอร์ดจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติมาตรการอีวี 3.5 ซึ่งกำหนดทั้งการให้ส่วนลดราคารถยนต์อีวีนำเข้า การกำหนดให้ค่ายรถตั้งโรงงานผลิตอีวี ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์กระตุ้นลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่อีวี มาตรการใหม่นี้จะครอบคลุมและเพิ่มเติมจากมาตรการอีวี 3.0 ปัจจุบันที่เน้นการให้ส่วนลดอีวีนำเข้าและกำหนดให้ตั้งโรงงานผลิตอีวีเท่านั้นซึ่งมาตรการจะหมดอายุสิ้นปีนี้ เพื่อให้มาตรการอีวี 3.5 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2567


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/742031

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน