จับกระแสพลังงาน : 18 กรกฎาคม 2566 พลังงานทดแทน 18 กรกฎาคม 2566   2,513 แท็ก : พลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย)... ปัจจุบันมีโรงงานผลิตรวม 10 แห่ง ตั้งอยู่ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง จังหวัดชลบุรีจำนวน 2 แห่ง และจังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง...มีนโยบายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตหลักที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัท...โดยเมื่อปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยมูลค่าการลงทุน 170 ล้านบาท ที่โรงงานบางปะอิน และโรงงานลพบุรี มีกำลังการผลิตขนาด 5 MW และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี...ปี พ.ศ. 2564กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) และโซลาร์ฟาร์ม (Solar High Rise Mounting) ภายในพื้นที่บ่อรวมน้ำฝนของโรงงานบางปะอินเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าการลงทุน 273 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตขนาด 11.5 เมกกะวัตต์และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน