ราคาน้ำมันประจำวันที่ 24/07/66 อัปเดตจาก 4 ปั๊ม น้ำมัน 24 กรกฎาคม 2566   2,433 แท็ก : ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันปั๊ม  PT

-เบนซิน ราคา 45.85 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.28 บาท/ลิตร
-ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
-ดีเซล  ราคา 31.94 บาท/ลิตร
-ดีเซลB20  ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.28 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.94 บาท/ลิตร


สยามรัฐ :https://siamrath.co.th/n/464252

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน