พลังงานตามติดราคาแอลเอ็นจี บริหารเชื้อเพลิงลดภาระค่าไฟ ก๊าซธรรมชาติ 27 กรกฎาคม 2566   2,321 แท็ก : LNG

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤติราคาพลังงาน โดยสาเหตุหลักเกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) นำเข้ามีราคาสูงและค่อนข้างผันผวน และส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินทุกมาตรการที่สามารถทำได้ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ด้วยการใช้ทั้งมาตรการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากแอลเอ็นจี เป็นน้ำมันดีเซล ในกรณีที่น้ำมันดีเซลมีราคาถูกกว่าแอลเอ็นจี, การกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นการชั่วคราว, การเร่งการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย การบริหารจัดการเพื่อนำก๊าซธรรมชาติที่ภาคปิโตรเคมีใช้ลดลง เข้าสู่ภาคไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน,การให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วยรับภาระด้านต้นทุนเชื่อเพลิงแทนประชาชนเป็นการชั่วคราว และการออกมาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน.


ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2712749

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน