PSTCเดินเครื่อง รับน้ำมันเข้าท่อ บริการเต็มรูปแบบ ภายในสิงหาคมนี้ น้ำมัน 03 สิงหาคม 2566   2,019 แท็ก : โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน

นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เปิดเผยว่า โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีคลังเก็บน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังเก็บน้ำมันที่ขอนแก่น ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (TPN) บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท PSTC และบริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยเริ่มนำน้ำมันเข้าท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาเพื่อทำการทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ภายในเดือนสิงหาคมนี้

“สำหรับขั้นตอนการทดสอบระบบท่อ ใช้วิธีการนำน้ำมันเข้าท่อที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปยังลพบุรีนครราชสีมา ชัยภูมิ และสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามลำดับ เป็นระยะทางโดยรวม 342 กิโลเมตร ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 30 วันแบ่งเป็นการทดสอบระบบท่อส่งน้ำมัน ปั๊มแรงดัน และระบบการรับการจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันปลายทาง โดยท่อขนส่งน้ำมันนี้ จะมีกำลังการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่ 5,443 ล้านลิตรต่อปี โดยมีกลุ่มลูกค้าบริษัทค้าปลีกน้ำมันชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะหัวเรือใหญ่อย่าง PTTOR เป็นต้น


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/747573

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน