เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว กฟผ.ยันดูแลค่าไฟเหมาะสม-ความมั่นคงแน่น พลังงาน 17 สิงหาคม 2566   1,483 แท็ก : พลังงานสะอาด

 เมื่อวันที่ 1-7 ส.ค.ที่ผ่านมา นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติการที่บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กฟผ.ได้เดินทางไปยังเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานไฮโดรเจนที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเดินหน้าตามแผน กฟผ.ที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างราบรื่น เสริมสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าในราคาที่แข่งขันได้ ไม่เป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป รวมทั้งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน