สิงคโปร์เร่งอนุรักษ์‘ขยะแห่งเอเดน สิ่งแวดล้อม 30 สิงหาคม 2566   754 แท็ก : ขยะ

ผู้มาเยือนเกาะที่มีพื้นที่กลบฝังแห่งเดียวของสิงคโปร์ อาจคิดว่าจะได้กลิ่นเหม็นของขยะ และเห็นฝูงแมลงวัน ทว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือ ทิวทัศน์อันตระการตาของนํ้าทะเลสีฟ้า พืชพรรณเขียวชอุ่ม และสัตว์ป่า  “ปูเลา เซมาเกา” เกาะขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มันคือสถานที่ซึ่งรวมเถ้าจากขยะที่ถูกเผาทำลาย ซึ่งในเวลาอีกกว่าทศวรรษที่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกถม รัฐบาลสิงคโปร์จึงแข่งกับเวลา เพื่อยืดอายุของพื้นที่ฝังกลบบนเกาะ ที่มีการขนานนามว่า “ขยะแห่งเอเดน”


สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2667856/

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน