ลุ้นปรับลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมัน ให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม น้ำมัน 05 กันยายน 2566   605 แท็ก : น้ำมัน/ไฟฟ้า

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า แนวทางการลดราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบของราคาหลายอย่าง เช่น เรื่องภาษี เรื่องค่าการตลาด เรื่องภาระการเงินและเงินกู้ และอีกหลายเรื่องที่มาประกอบกัน บางองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ต้นทุนของก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า หรือต้นทุนของราคาน้ำมันดิบ เป็นต้น แต่สิ่งที่ทำได้คือ โครงสร้างและองค์ประกอบที่มารวมกัน จนเป็นราคาขายของพลังงาน จึงต้องมาดูว่าส่วนใดที่สามารถตัดทิ้ง หรือปรับลดลงได้ก็จะทำทั้งหมด เมื่อค่าใช้จ่ายลดลง ราคาของพลังงานต่างๆ ก็จะปรับลดลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรมกับประชาชน

“เรื่องของราคาน้ำมันราคาถูกพิเศษ สำหรับประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มชาวประมง ที่สามารถซื้อน้ำมันที่เรียกว่า น้ำมันเขียวในราคาพิเศษ จึงเห็นว่าควรทำเช่นเดียวกันนี้กับกลุ่มอื่นๆด้วย เช่น กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น และควรให้โอกาสเสรีในการหาน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ใช่การนำน้ำมันดิบ เข้ามากลั่น จนทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมลำบาก แต่หากเป็นการนำน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ต้องมีค่าการกลั่นหรือค่าใช้จ่ายอื่น เพราะราคาทุกอย่างคำนวณจบแล้ว และถ้าหากใครสามารถนำพลังงานราคาถูกเข้ามาได้ ก็ควรเปิดโอกาสให้ทำได้ ภาครัฐควรเป็นผู้กำกับดูแลให้การจัดหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวก ไม่ใช่วางกฎกติกาจนทำไม่ได้”

ทั้งนี้ ที่มาของพลังงานในประเทศไทยมี 2 เรื่อง คือ เรื่องความมั่นคงของประเทศ และการหาน้ำมันราคาถูกให้ประชาชน จึงคิดว่าหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของการทำธุรกิจน้ำมัน แต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และการหาพลังงานให้ประชาชน ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม


ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2722619

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน